Dobbeltsyn

Hvad er dobbeltsyn?

Dobbeltsyn er en synsforstyrrelse, der betyder at én genstand kan blive opfattet som to. Det sker, fordi øjets to synsakser ikke er rettet mod det samme punkt. Den mest normale udgave er ”kikkert dobbeltsyn”, der påvirker det ene øje og øjnenes evne til at samle billederne. Årsagen til dobbeltsyn kan skyldes en lang række problemer i og omkring øjet eller nervesystemet.

Årsager til dobbeltsyn

Hvis du ser dobbelt, er det fordi, der er et problem et sted i den komplekse proces, der skaber dit syn. Dobbeltsyn kan være et tegn på forskellige udfordringer både i øjet, i øjenomgivelserne eller i nervesystemet. Nogle årsager til dobbeltsyn er mindre alvorlige, eksempelvis for meget alkohol eller for lidt søvn. Men de mere alvorlige årsager til dobbeltsyn kan kræve hurtig behandling. Derfor bør du ved akut og ubegrundet opstået dobbeltsyn altid tage det alvorligt og blive tilset af en øjenlæge eller læge.

Dobbeltsyn på begge øjne

I de fleste tilfælde opleves der dobbeltsyn, fordi øjnenes synsakser ikke er rettet imod det samme punkt, så der ikke kan samles ét billede ud fra det sete fra begge øjne. I dette tilfælde, vil dobbeltsynet ophøre, hvis man lukker af for synet på det ene øje, eksempelvis ved at holde hånden foran øjet. Denne type dobbeltsyn kaldes for binokulært dobbeltsyn.

Dobbeltsyn på det ene øje

I sjældne tilfælde kan der opstå dobbeltsyn på det ene øje, hvor dobbeltsynet ikke ophører ved at dække for det andet øje. Denne type dobbeltsyn kaldes også monokulært dobbeltsyn. Oplevelsen af dobbeltsyn på ét øje beskrives typisk som en skygge omkring et objekt og ikke som to adskilte billeder. Dobbeltsyn på ét øje kan bl.a. skyldes en ukorrigeret bygningsfejl, eller grå stær. Oplever du dobbeltsyn på et eller begge øjne, bør du altid få det undersøgt hos en øjenlæge, så årsagen til dobbeltsynet kan findes.

Symptomer på dobbeltsyn

Udover synsforstyrrelsen, hvor de genstande, du kigger på, optræder dobbelt, kan dobbeltsyn også medføre en række andre symptomer. Alt efter årsagen til dit dobbeltsyn kan det f.eks. være: - Smerte når du bevæger øjet - Smerter omkring øjnene - Hovedpine - Kvalme - Svaghed i øjnene - Hængende øjenlåg

Ser du dobbelt?

Book en gratis synstest og lad vores dygtige optikere hjælpe dig.

Stress kan give dobbeltsyn

Oplever du dobbeltsyn er det altid vigtigt, at få det undersøgt hos en øjenlæge, da årsagen til dobbeltsyn kan skyldes en alvorlig sygdom. I nogle få tilfælde sker det, at lægernes prøver ikke viser tegn på sygdom, og scanningerne ikke viser nogen årsag til dobbeltsynet. I de tilfælde hvor sygdom er blevet udelukket som årsag til dobbeltsynet af en øjenlæge, kan det være relevant at overveje, om dobbeltsynet kan skyldes stress. Stress kan påvirke vores krop og dermed også vores syn på flere måder. Pludselig opstået sløret syn, blindhed og dobbeltsyn kan alle være forårsaget af stress eller traumatiske oplevelser.

Dobbeltsyn kan forårsages af skelen

Man kan opleve dobbeltsyn som symptom på skelen. Som udgangspunkt er skelen mest fremtrædende hos børn som en medfødt tilstand. Akut skelen hos voksne kan derimod forekomme ved at øjets muskler lammes af enten en anden sygdom, infektioner eller ved et hårdt slag til hovedet. Det er vigtigt at få afdækket årsagen til skelen, så man kan sikre sig, at det ikke skyldes sygdom.

Dobbeltsyn kan gøre dig svimmel og utilpas

Har man tendens til skelen, skal øjnene anstrenge sig for danne et samlet og klart billede, af det sete – og vores øjne er særligt på overarbejde, hvis skelen er så udpræget, at man samtidig oplever dobbeltsyn. Det kan forårsage svimmelhed, øjentræthed og utilpashed. Føler du dig utilpas som følge af dobbeltsyn eller skelen, bør du altid kontakte en øjenlæge, så det kan blive undersøgt.

Grå stær kan give dobbeltsyn

Hvis du har dobbeltsyn eller oplever, at bogstaver ses med dobbeltkontur - også når du lukker det ene øje, kan grå stær være årsagen til synsforstyrrelsen.

Behandling af dobbeltsyn

Hvordan man behandler dobbeltsyn, afhænger selvfølgelig af årsagen. Derfor vil øjenlægen altid starte med at undersøge dig og spørge ind til, hvordan det er opstået. For nogle kan kirurgi eller medicin hjælpe, men hvis dobbeltsynet ikke kan vendes, kan nogle behandlinger hjælpe dig til at leve med det. Det kan f.eks. være, at særlige brilleglas kan hjælpe dig.

Dobbeltsyn kommer og går

Hos nogle personer kan skelen og dobbeltsyn være forbigående. Ofte vil dobbeltsyn og skelen opstå, når man er træt eller har drukket alkohol. Denne type skelen kaldes intermitterende skelen og opstår hos de fleste allerede fra barnsben. I disse tilfælde vil briller ofte kunne afhjælpe skelen og dobbeltsynet, men årsagen til skelen bør altid undersøges grundigt at en øjenlæge.

Et dovent øje kan forårsage dobbeltsyn

Et dovent øje er en tilstand, der oftest observeres blandt børn, hvor barnets hjerne undertrykker synsindtrykkende fra det ene øje.

Hvad er et dovent øje?

Nogle børn oplever at skele og få dobbeltsyn, når de ser med begge øjne, mens de får et normalt syn, når de lukker det ene øje. Når det er tilfældet, kan barnet risikere at få et såkaldt ’dovent øje’ (amblyopi), hvor hjernen undertrykker synsindtrykkene fra det ene øje, så barnet undgår dobbeltsyn. Desværre betyder det, at synet ikke udvikles på det øje, der ikke bliver brugt, og et dovent øje bør derfor altid behandles. Et dovent øje behøver dog ikke nødvendigvis have noget med dobbeltsyn eller skelen at gøre. Et dovent øje kan også opstå, hvis synet på det ene øje af forskellige årsager er nedsat, eller hvis synet ikke er udviklet tilstrækkeligt på det ene øje. I disse tilfælde bør et dovent øje også altid tages alvorligt, så barnet kan få hjælp til træning af sit syn.

Behandling af dovent øje

Behandlingen af et dovent øje kan foregå ved synstræning af øjet. Det kan eksempelvis foregå ved at man dækker det gode øje til, så det dårlige øje tvinges til at se, og derved bliver trænet op. Du bør altid være opmærksom på dit barns syn – for jo før et dovent øje opdages, jo lettere er det at behandle og træne øjet, så barnet får et normalt syn. Hvis barnets dovne øje er forårsaget af en ukorrigeret synsfejl, kan det være nødvendigt med en brille- eller kontaktlinseløsning.

Årsager til udvikling af et dovent øje

  • Skelen
  • Ensidig bygningsfejl /langsynethed)
  • Fysisk blokering af synet, eksempelvis uklarheder på hornhinden

Skelen kan forårsage dovent øje

Et dovent øje kan forekomme hos børn, der skeler. Når barnet skeler, ser øjnene i forskellige retninger, så synsindtrykkene fra hvert af de to øjne ikke kan danne et samlet billede af det sete. Det betyder, at man vil opleve dobbeltsyn. I det tilfælde vil børn kunne undertrykke synsindtrykkene fra det ene øje, så dobbeltsynet undgås – og det undertrykte øje vil blive ’dovent’. Det er dog kun børn, der kan undertrykke synsindtryk fra det ene øje. Hvis en voksen begynder at skele, vil det udløse dobbeltsyn. Hvis du som voksen oplever pludselig akut skelen eller dobbeltsyn, bør du altid tage det alvorligt og blive tilset af en læge/øjenlæge hurtigst muligt.

En fysisk blokering af synet kan give dovent øje

Fysisk blokering af synsindtrykket vil medføre manglende eller stærkt nedsat billeddannelse i øjet. En blokering af synet kan være forårsaget af bl.a. medfødt grå stær, uklarheder i hornhinden eller et slapt øjenlåg. I disse tilstande hvor synet på det ene øje er blokeret, er der en risiko for, at barnet udvikler et dovent øje. I disse tilfælde er det vigtigt, at kontakte en øjenlæge, så synet og øjet kan blive undersøgt grundigt.

Ensidig bygningsfejl kan forårsage et dovent øje

Hvis barnet har en alvorlig bygningsfejl på det ene øje, dannes der et uskarpt billede på nethinden på dette øje. Da hjernen modtager et svagere stimuli fra det øjet med bygningsfejl, kan synsindtrykkene fra øjet bliver undertrykt, så barnet får et dovent øje. Bygningsfejlen kan dog korrigeres med briller, så barnet efter træning af det ovne øje får et helt normalt syn.