Lær at forstå din brillerecept

Det kan være svært at huske, hvad de enkelte forkortelser og termer som Sph, Cyl eller Axe på brillerecepten betyder. Brillerecepten fra din lokale optiker kan for nogle fremstå som kryptisk og svær at tyde. Vi har lavet en guide til dig, der vejleder og forklarer dig, hvordan du skal forstå din brillerecept samt gør dig klogere på dit syn.

Har du svært ved at forstå din brillerecept?

Selvom din lokale Nyt Syn optiker har vejledt og sat dig ind i din brillerecept, kan det stadigvæk være svært i første omgang helt at forstå og huske, hvad din brillerecept fortæller om dit syn. Der er heldigvis hjælp at hente. Nedenunder finder du forklaringer på de enkelte forkortelser og parametre, du har behov for at vide for at forstå din brillerecept.

Brillerecepten

En brillerecept kan se forskellig ud i opsætning og variere i mængden af angivne informationer alt afhængig af din optiker. Som en standard for brillerecepten hos Nyt Syn, vil felterne Sph, Cyl, Axe, Prisme, P Axe, Add, Va og PD altid fremgå med værdier for både dit højre og venstre øje. Værdierne for dit højre øje vil altid være angivet først. Nedenunder kan du se eksempler og forklaringer for de forskellige og mest væsentlige parametre på en brillerecept fra Nyt Syn.

Oversigt over termer på brillerecepten

Sphere (Sph)
Sph er en forkortelse for sphere (sfære) på engelsk. Resultatet viser din synsstyrke - om du er langsynet (hypermetropi) eller nærsynet (myopi). Hvis dine tal er plus (+), er du langsynet og har derfor svært ved at se ting på nært hold. Modsat, hvis tallene viser minus (-), er du nærsynet, og du har svært ved at se på lang afstand.
Cylinder (Cyl)
Cylinder (Cyl) indikerer om, du har en bygningsfejl (astigmatisme). Tallet viser graden af, hvor skæve dine hornhinder er. Jo lavere tallet er, jo tættere er dine øjne på at være helt runde. Er tallet derimod højere, jo mere ovale er dine øjne. Står der '0' eller NONE som værdi betyder det, at du ikke har nogen bygningsfejl. Resultatet fortæller også optikeren, hvilket snit glasset til dine briller skal have for at kunne imødekomme din evt. bygningsfejl.
Akse (Axe)
Axe-værdien er en måling af, hvilken retning din bygningsfejl er i graderne 0˚ til 180˚. Optikeren bruger målingen til at lave briller med den præcise og rette vinkel ud fra din bygningsfejl. Er værdierne i Cyl tomme eller 0, vil der heller ikke være anført noget i værdierne for Axe.
Prisme
Dette felt angiver, hvis der er behov for korrektion vha. prisme i brillerne. Feltet er ofte tomt, da prisme-korrektion bruges til personer, der lider af enten skelen eller dobbeltsyn. Prismens funktion er at bøje lyset, så det rammer korrekt på din nethinde i hvert øje, således hjernen kan skabe ét klart billede.
Prisme akse (P Axe)
Prisme aksen angiver i hvilken retning, prismerne skal indstilles i brillerne. Ofte kaldes dette felt også for Base, hvilket angiver hvor basen (den tykke del af prismen) skal indstilles for at kunne bøje lyset og give den helt rigtige korrektion.
Addition (Add)
Add er en forkortelse for addition. Feltet indikerer, hvilken tillægskorrektion du eksempelvis har behov for i dine flerstyrke-, læse- eller skærmbriller for at korrigere dit syn til at kunne se på korte afstande. Værdier i Add-feltet er forskellen mellem din afstandsstyrke og læsestyrke.
Visual acuity (Va)
Visual acuity er resultatet af din synsstyrke ud fra den målte korrektion af dit syn. Tallene indikerer, hvor godt du vil se med den tilpassede synskorrektion. Et helt normalt syn har en værdi på 1,0 på begge øjne.
Pupil distance (PD)
Pupil distancen er afstanden mellem dine pupiller, målt i millimeter. Tallene i den første række angiver afstanden fra midten af din pupil til midten af din næsebro. Bin (binokulær) angiver den sammenlagte afstand mellem begge dine pupiller.