Grøn stær

Hvad er grøn stær?

Grøn stær er en tilstand, der forårsager forandringer i øjets synsnerve – og den findes i flere forskellige former. Den mest almindelige er kronisk grøn stær (åbenvinklet glaukom), der forekommer, fordi trykket i øjet stiger. I familier hvor grøn stær forekommer, bør man få undersøgt øjnene hos en øjenlæge fra 30-års alderen. Andre bør blive undersøgt fra 40-60-års alderen.

Kronisk grøn stær (aldersrelateret)
Kronisk grøn stær udvikler sig langsomt og påvirker som regel begge øjne, men i forskellig grad. Sygdommen er symptomløs i de første mange år, og ofte opdages den ved et tilfælde ved et besøg hos øjenlægen eller af dig selv. Det kan være, at du tilfældigvis bemærker, at det ene øje ser dårligere end det andet. I visse tilfælde kan du have gået med sygdommen i flere år, før du bemærker den.

Akut grøn stær (Ofte knyttet til langsynethed)
En anden form for grøn stær er akut grøn stær, der er en helt anden sygdom end den aldersbetingede kroniske grønne stær - og den er ca. 10 gange sjældnere. Sygdommen ses oftest hos mennesker med små og langsynede øjne og kan bryde ud allerede i 40 års alderen. Symptomerne vil typisk være et akut anfald med pludselige smerter i øjnene og et højt tryk i øjnene, der kan føre til sløret, tåget syn og kraftig hovedpine, der kan medføre opkastninger. I andre tilfælde kan sygdommen komme snigende over flere dage, og herved forsinkes diagnosen.

Det er typisk mennesker med små øjne, der rammes af sygdommen, fordi den øjenvæske, som øjet producerer for at kunne opretholde øjets facon og næringen til øjet, ikke drænes fra øjet som den skal. Når dette sker, bliver der et forhøjet tryk i øjet – og det skader den optiske nerve, der forbinder øjet med hjernen. Hvis man ikke bliver behandlet for akut grøn stær i tide, kan konsekvensen være, at man skal igennem en livslang behandling og operation eller i værste fald, at du bliver blind.

Normalt syn

Syn med grøn stær

Hvorfor får man akut grøn stær?

Det er ikke så nemt, som man skulle tro at diagnosticere akut grøn stær, fordi patienterne sjældent møder op med de smertefulde symptomer, som et akut anfald kan give. En systematisk undersøgelse vil kunne stille diagnosen og i mange tilfælde fange symptomerne i opløbet.

Hvordan konstateres akut grøn stær?

Det er i virkeligheden øjets størrelse, der afgør om man er disponeret for akut grøn stær. Hvis man er stærkt langsynet, skal man derfor især være på vagt over for sygdommen, fordi langsynethed som regel skyldes, at øjnene er mindre end den gennemsnitlige øjenstørrelse. Ved en undersøgelse måler øjenlægen, trykket i øjet ved at anbringe en trykføler direkte på den lokalbedøvende hornhinde i et par sekunder. Resultatet bliver målt i millimeter kviksølv, og hvis denne er over 22, er man uden for normalvariationen. Øjenlægen vil herefter måle dybden af øjets forreste kammer. Hvis dette kammer er kritisk smalt, skal man i behandling. 

Hvordan behandles akut grøn stær?

Langt de fleste behandles med laser – hvilket er helt smertefrit. Der laves et lille hul i den såkaldte regnbuehinde, så væsken fra det bageste øjenkammer kan passere til det forreste øjenkammer. Hvis behandlingen udføres i rette tid, er den enkel og ofte så effektiv, at man er helbredt. Det er heldigvis efterhånden meget sjældent, at man bliver blind eller stærkt synssvækket som følge af akut grøn stær.

Få en synsprøve med sundhedstjek

Når du får en grundig synsprøve hos Nyt Syn, er der altid inkluderet et sundhedstjek. Vi tjekker nemlig op på dine øjnes sundhed og undersøger for tegn på en række øjensygdomme. Derfor anbefaler vi, at du får lavet et synstjek jævnligt, så det kan opdages tidligt i forløbet, hvis der er tegn på udvikling af en øjensygdom. Er dette tilfældet, henviser vi dig videre til en øjenlæge, så du kan komme i behandling så hurtigt som muligt.

 1. 1 Små øjne er ofte udsatte

  Øjensygdommen ses ofte hos mennesker med små øjne, og som er langsynede. Sygdommen rammer synsnerven - og den er en af de hyppigste årsager til blindhed i Danmark.

 2. 2 Sygdommen er arvelig

  Grøn stær er arvelig, så hvis du allerede har sygdommen i familien, bør du få undersøgt dine øjne hos en øjenlæge fra 30 års alderen.

 3. 3 Kronisk og akut grøn stær

  Kronisk grøn stær udvikler sig langsomt med alderen ved, at trykket i øjet begynder at stige. Akut grøn stær kommer derimod som et pludseligt anfald og skal behandles straks.

 4. 4 Er du i risikozonen?

  Du har større risiko for at få grøn stær lider af udtalt nærsynethed, har forhøjet blodtryk, har regnbuehindebetændelse eller har været i langvarig behandling med binyrebarkhormon.