Øjenbetændelse

Hvad er øjenbetændelse?

Øjenbetændelse opstår på grund af enten virus eller bakterier, der overføres til øjet. Normalt sker det gennem kontakt med en person, som er smittet. Øjenbetændelse starter ofte i det ene øje, men kan også ramme det andet øje efterfølgende.

Øjenbetændelse, der skyldes vira eller bakterier, er normalt meget smitsomt. Derfor rammer det også tit personer, som færdes, hvor der er mange mennesker, det kan f.eks. være i skoler, børnehaver osv. Derfor er det også hyppigt forekommende blandt børn. Der findes dog også ikke-smitsom øjenbetændelse, der opstår på grund af irritation af øjet.

Øjenbetændelse er nok den mest almindelige øjensygdom i den vestlige verden, og nærmest alle bliver ramt af det mindst en gang i løbet af deres liv. Normalt er det en tilstand, som går over i løbet af en til to uger, og som efter helbredelsen ikke giver varige mén.

Hvorfor får man øjenbetændelse?
Der kan være flere årsager til, at man får øjenbetændelse, og normalt deler man øjenbetændelse op i smitsom og ikke-smitsom øjenbetændelse. 

Smitsom øjenbetændelse kan forårsages af:
- Virusinfektioner
- Infektioner med bakterier.
- Svamp (i sjældne tilfælde)

 Ikke-smitsom øjenbetændelse kan forårsages af:
- Allergier
- Stærkt lys
- Spædbørn som ikke udvikler tårekanaler hurtigt nok
- Anden sygdom

Symptomer på øjenbetændelse

Symptomerne på øjenbetændelse kan variere alt efter, hvad sygdommen skyldes. Generelt skal du dog være særligt opmærksom, hvis symptomerne forværres. Det kan f.eks. være øget dannelse af pus, overfølsomhed overfor lys, smerter eller at øjenbetændelsen påvirker synet. Hvis man oplever det, skal man kontakte læge – også selv om man er i behandling.

Symptomer & årsager

Øjenbetændelse forårsaget af bakterier
En øjenbetændelse, der kommer på grund af bakteriel infektion, begynder normalt i et øje, og så spreder den sig til det andet. Derudover vil man opleve pus, øjet vil svie, og det vil blive rødt – særligt ved det nederste øjenlåg. Om morgenen kan øjet også klistre sammen.
Øjenbetændelse forårsaget af virus
Ved en virusinfektion kan både et eller begge øjne rammes på samme tid. Man vil opleve rødme i den nederste del af øjet, øjnene vil løbe i vand, og der kan evt. være pus. Man vil også nogle gange opleve en samtidig forkølelse.
Øjenbetændelse forårsaget af allergi
Hvis øjenbetændelsen skyldes allergi, oplever man normalt udpræget kløe.
Lysbetinget øjenbetændelse
Ved øjenbetændelse udløst af lys vil man opleve smerter, overfølsomhed overfor lys, hovedpine, og at øjnene løber i vand.
Støv og fremmedlegemer
Det vil give en fornemmelse af at have noget i øjet. Derudover vil der være irritation, og øjnene løber i vand.

Sådan kan du forebygge øjenbetændelse

Øjenbetændelse kan være en ubehagelig omgang, og derfor er det vigtigt, at man så vidt mulig forsøger at undgå at blive smittet. Det kan du f.eks. gøre ved at: - Vaske hænder, hvis du har været i fysisk kontakt med en person, der er smittet - Bruge beskyttelsesbriller mod lys og fremmedlegemer, hvis du er udsat - Være opmærksom på, at øjenbetændelse kan smitte fra det ene øje til det andet - Bruge engangslommetørklæder til at tørre øjnene med, hvis du er blevet smittet – og smide dem ud bagefter - Ikke at dele håndklæder med smittede personer Andre gode råd, hvis du er blevet smittet, kan være at: - Fjerne pus og eventuelle skorper ved at bade øjnene i saltvand - Smide bakteriedræbende øjenmiddel ud efter brug, hvis du har brugt dette i behandlingen

Har du øjenbetændelse?

Oplever du symptomer på øjenbetændelse? Øjenbetændelse er er en meget almindelig øjensygdom, der nemt kan behandles. Kontakt din lokale optiker eller øjenlæge, som kan vejlede dig til den rigtige behandling. Kan dine symptomer være tegn på andre øjensygdomme?

 1. 1 Det er oftest uskadeligt

  Øjenbetændelse kan være ubehageligt, men giver normalt ikke varige mén.

 2. 2 Det rammer næsten alle

  Næsten alle kommer til at opleve øjenbetændelse i en eller anden form.

 3. 3 Det er meget smitsomt

  Forsøg at vaske hænder ofte - især hvis du er i kontakt med personer, som har øjenbetændelse, da sygdommen er meget smitsom.

 4. 4 Søg læge hvis det forværres

  Hvis dine symptomer forværres, og du oplever øget pusdannelse, lysfølsomhed, smerter og synsforstyrrelse, skal du søge læge. Også selv om du allerede er i behandling.